Liên Kết Hữu Ích

 • www.ysvnsca.com
  The Vietnamese Physicians Association of Southern California (VPASC) is one of the largest Vietnamese Physicians Association in USA with more than 400 members in all specialties. One of its mission is to promote health care, health education in the community.
 • www.vphausa.org
  Vietnamese Pharmacists Association in the USA. Hội Dược Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ. It was formed by the Vietnamese Pharmacists in 1980 to cary on cultural, educational, social and charitable activities, to promote the moral and social conditions of the Vietnamese pharmacists who are currently living in the USA and to promote healthcare awareness programs within the Vietnamese community.
 • www.yduocngaynay.com
  Đây là trang y khoa gồm rất nhiều tiết mục rất cập nhật hóa nhưng không kém phần thú vị. Trang này đã được thành lập từ lâu, nên có nhiều cộng tác viên tên tuổi. Bài viết ngắn gọn cho đủ mọi trình độ trí thức.
 • www.ocamg.com
  Đây là trang nhà của Tổ Hợp Y Tế Orange County Advantage Medical Group. Đây là tổ hợp y tế Việt Nam tại Orange County vơi chủ trương “patients first”. Từ trang này, quý vị có thể vào thăm những trang điện toán khác để nghe nhạc, tin tức hoặc xem phim Việt Nam v.v.
 • www.asianmarrow.org
  Hội Người Việt Hiến Tủy. Xin quý vị bấm vào trang này để biết cách thức tham gia vào những chương trình hiến tủy đặc biệt cho người Á Châu.