Bác sĩ Bùi Xuân Dương

Bác sĩ Christopher Xuân-Dương Bùi sanh trưởng tại Nha Trang và xuất thân từ trường trong học Võ Tánh. Ông du học và tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại University of Bern, Thụy Sĩ (Switzerland).

Sau một thời gian hành nghề tại đây, ông đoàn tụ gia đình tại Hoa Kỳ và tốt nghiệp thêm 2 nghành chuyên môn Nội Thương (Internal medicine) và chuyên khoa Đường Tiêu Hóa và Gan (Gastroenterology & Hepatology) tại St Louis University Medical Center, Missouri.

Ông là y sĩ trưởng của khu Nội Thương và Y Khoa Gia Đình (Chairman, Department of Internal Medicine & Family Practice) tại bệnh viện Garden Grove, CA. Ông là xướng ngôn viên chính thức cho Hội Viêm Gan Mãn Tính Hoa Kỳ (Chronic Liver Disease Foundation).

Ông cũng là chủ tịch Hội Y Sĩ Việt Nam Nam California nhiệm kỳ 2006 – 2008.

Ông là tác giả của nhiều bài viết về y khoa đăng trên nhiều tuần báo y khoa khác nhau và của những sách sau đây:

1) Sống Lâu, Sống Khỏe, Sống Bất Tận (phát hành 1994)

2) Sống với Bệnh Viêm Gan (phát hành năm 2000, sửa đổi và tái ấn lần thứ 4 tại Hoa Kỳ vào năm 2006. Một bản khác của quyển sách này đã được in và phát hành tại Việt Nam vào 2001 và hoàn toàn sửa đổi giống như sách in tại Mỹ vào năm 2006)

3) Bệnh Siêu Vi: Kẻ Thù Vô Hình, viết chung với Bác Sĩ Trịnh Ngọc Huy (phát hành tháng 11 năm 2006).

Với ảnh hưởng của 3 nền văn hóa: Á, Âu, và Mỹ Châu, Bác sĩ Christopher Xuân-Dương Bùi có cái nhìn về y khoa một cách đặc sắc và thực tiễn.

Ông hiện hành nghề tư tại 202 N. Euclid Street, Santa Ana, CA 92703 . Số Phone: (714) 531-3535.